СК – 13 Пътстрой АД Печат Е-мейл

Предмет на дейност на "СК – 13 ПЪТСТРОЙ" АД – гр. Перник: строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях, производство на  инертни материали и асфалтови смеси, научноизследователска и инженерингова дейност в страната и в чужбина, всички видове услуги със строителна техника и автотранспорт.

"СК – 13 Пътстрой" АД – гр. Перник е дъщерно акционерно дружество на "СК – 13 Холд-инг" АД – гр. София. Дружеството е акредитирано от МРРБ и Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" като отговарящо на изискванията на ЕБВР и ЕИБ за работа по международни инфраструктурни проекти.

"СК – 13 Пътстрой" АД притежава атестати и е член на Българска Браншова Камара "Пътища", Българска Строителна Камара, Българска Минна Камара, Асоциация на индустриалния капитал в България.

От 2002 г. в дружеството е разработена, внедрена и функционира система за управление на качеството, сертифицирана от авторитетната европейска организация SGS, като съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2000.

Чрез системата за управление на качеството "СК – 13 Пътстрой" АД се стреми да постигне максимално удовлетворяване на изискванията на клиентите и непрекъснато подобряване на качеството на строителните дейности и обекти като цяло.

Производствени възможности

 • Кариера "Студена" – намира се на 27 км от София и е специализирана за производство на висококачествени фракции за асфалтови смеси  и всички класове бетони. На кариерата работят модерни трошачно-сортировъчни инсталации с капацитет 500 000 м3 трошено-каменни фракции годишно.
 • Асфалтова база "Студена" - разполага със смесител SIM с капацитет 120 т/час и възможност за производство на всички видове асфалтови смеси.
 • Три комплекта съвременна асфалтополагаща техника.
 • Техника за изпълнение на всички видове работи, свързани с пътното строителство.
 • Квалифицирани кадри с дългогодишен опит.
 • Пътностроителна изпитвателна лаборатория.

По-големи обeкти, изпълнени през последните години 5 г

 • LOT 1 E 79 "Даскалово – Дупница", ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИА "Пътища", на стойност – 1 706 200 лв.
 • Реконструкция на бул. "Царица Йоана" – гр. София, ВЪЗЛОЖИТЕЛ : "Метррополитен" ЕАД, на стойност – 444 534 лв.
 • Изграждане на бул. "Панчо Владигеров" от ул. "Връх Манчо" до бул. "Ломско шосе" - ІІІ етап, ВЪЗЛОЖИТЕЛ : "Валмекс" ООД, на стойност – 1 057 772,94 лв.
 • Вертикална планировка при Метростанция № 10 – гр. София, ВЪЗЛОЖИТЕЛ : "Метрополитен" ЕАД, на стойност – 452 909 лв.
 • Текущ ремонт на настилки в района на "Летище София", ВЪЗЛОЖИТЕЛ : "Летище София" ЕАД, на стойност – 438 800 лв.
 • Проектиране и строителство на перимитрови пътища на "Летище София", ВЪЗЛОЖИТЕЛ : "Летище София" ЕАД, на стойност – 888 400 лв.
 • Рехабилитация на бул. "Никола Вапцаров" от бул. "Симеоновско шосе" до бул. "Черни връх" – гр. София, ВЪЗЛОЖИТЕЛ :  Столична община, на стойност – 1 420 024 лв.
 • Изграждане на улици в района на "Токуда Болница София", ВЪЗЛОЖИТЕЛ :  Столична община, на стойност – 335 500 лв.
 • Основен ремонт на бул. "Янко Сакъзов" и бул. "Мадрид" - гр. София, ВЪЗЛОЖИТЕЛ :  Столична община, на стойност – 525 500 лв.
 • Полифункционален център "Ексалко – България" АД, ВЪЗЛОЖИТЕЛ : "Ексалко – България" АД, на стойност – 300 700 лв.
 •  "Билла маркет Илинден", ВЪЗЛОЖИТЕЛ : "Билла" – гр. София , на стойност –              392000лв.
 • Ремонт на ул. "Юрий Гагарин", ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Община Перник, на стойност –    1 013 908 лв.
 • Път "Батановци – Ковачевци", ВЪЗЛОЖИТЕЛ : "Инфрастрой 2001" ЕООД, на стойност – 530 000 лв.
 • Мебелна къща "Айко", ВЪЗЛОЖИТЕЛ : "Аико" ООД, на стойност – 605 000 лв.
 • Комплексна база "Ивеко – Божурище", ВЪЗЛОЖИТЕЛ : "Нафтекс инженеринг" АД, на стойност – 516 000 лв.
 • Път III – 802 "Дивотино – Перник", ВЪЗЛОЖИТЕЛ : "Инфрастрой 2001" ЕООД, на стойност – 692 700 лв.
 • Складова база, ВЪЗЛОЖИТЕЛ : "Пери България" АД, на стойност – 857 100 лв.
 • Ремонт вътрешни пътища и ведомствен път до склад № 12, ВЪЗЛОЖИТЕЛ : "Стомана Индъстри" АД, на стойност – 715 000 лв.

Дружеството има богат опит в реконструкцията на редица пътища I, II, III и IV клас, градска инфраструктура, както и в изграждането на нови съоръжения.

КОНТАКТИ
"СК – 13 ПЪТСТРОЙ" АД – гр. Перник,
2307 Перник, ул. "Софийско шосе" № 38,
тел. 076/649 000, факс: 076/649 010
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Галерия:

 {gallery}images_chlenove/ck-13{/gallery}  

 
© 2016 КСБ - ОП ПЕРНИК
Created by Optimall Solutions